Matematik 6. Sınıf kitabımızın 33. Sayfasında bulunan sıra sizde etkinliğini hep birlikte PYTHON programlama dili ile çözümlerini bulmaya çalışalım. Buna benzer problemleri çok rahat bir şekilde bir kaç satır kod ile çözümleyebiliriz.

8a_Bölünebilme_3.py
# Sıra sizde 3: Sayfa 33
from colorama import Fore
''' 
Dört basamaklı 2X64 doğal sayısı 6 ile kalansız 
bölünebiliyor. Buna göre X yerine yazılabilecek 
rakamları bulunuz. 
'''

sayilar = [x for x in range(0,10)]
sayi = "2x64"

xListe = []
ihtimaller = []
for num in sayilar:
  kontrol_Say = int(str(sayi[0]) + str(num) + str(sayi[2]) + str(sayi[3]))
  if kontrol_Say % 6 == 0:
    xListe.append(str(kontrol_Say)[1])
    ihtimaller.append(str(kontrol_Say))

print(Fore.LIGHTYELLOW_EX)
print(f"""
Dört basamaklı 2X64 doğal sayısı 6 ile kalansız bölünebiliyor.
Buna göre X yerine yazılabilecek rakamlar : {xListe}
Ve bu rakamlarla oluşturulacak sayılar {ihtimaller} 'dir.
""")