Serimize, Ortaokul 6. Sınıf Matematik Dersi Kitabısayfa 32 deki sıra sizde etkinliği ile devam ediyoruz. Aşağıdaki Python kodları ile çok kısa bir sürede benzer problemleri daha hızlı çözebiliriz.

7_Bolunebilme_2.py
# Bölünebilme Kuralları - Sıra Sizde Etkinliği 2 : Sayfa 32
''' 
Ceren, aklından tuttuğu sayıyı bulmaları için 
arkadaşlarına ipucu veriyor. 
• 3’e tam bölünür. 
• Birler basamağında 5 rakamı vardır. 
• Sayı üç basamaktan oluşur. 
• Onlar basamağında 6 rakamı vardır. 
Ceren’in aklından tuttuğu sayı kaç olabilir? 
'''
import colorama

liste = [x for x in range(100,1000)]

tutulanSayilar = []

for i in liste:
    if i % 3 == 0 and str(i)[2] == "5" and len(str(i)) == 3 and str(i)[1] == "6":
        tutulanSayilar.append(i)

print(colorama.Fore.LIGHTBLUE_EX)
print(f"Ceren in verdiği ipuçlarına göre aklından tutabileceği sayılar : {tutulanSayilar} olabilir.")