Ortaokul 6. Sınıf Matematik kitabı sayfa 40 ‘da bulunan konunun PYTHON ile çözümü

# 15.İki Doğal Sayının Ortak Bölenleri - Sayfa : 40

sayi1 = int(input("Ortak bölenleri bulunacak 1. Sayıyı giriniz : "))
sayi2 =
int(input("Ortak bölenleri bulunacak 2. Sayıyı giriniz : "))

def bolenlerBul(sayi):
    bolenler = []
   
for num in range(1,sayi + 1):
       
if sayi % num == 0:
            bolenler.append(num)

   
return bolenler

sayi1Bolenler = bolenlerBul(sayi1)
sayi2Bolenler = bolenlerBul(sayi2)

print(f"\n{sayi1} sayısının bölenlerinin listesi : {sayi1Bolenler}")
print(f"{sayi2} sayısının bölenlerinin listesi : {sayi2Bolenler}")

print(f"\n{sayi1} ve {sayi2} sayısının ORTAK BÖLENLERİ : ",end="")
for sayi in sayi1Bolenler:
   
if sayi in sayi2Bolenler:
       
print(sayi,end = ", ")