# 14. Sayının Çarpanları ve Asal Çarpanları : Sayfa 38
import colorama

def asalMi(sayi):
    sonuc =
False
    for
i in range(2, sayi):
       
if sayi % i == 0:
            sonuc =
True
            break
    return
sonuc

# Bulunan asal carpanlar listesinin tek elemanlarını listeler ve geri döndürür
def asalListesiTek(asalCarpanlar):
    listeAsalTek = []
   
for num in asalCarpanlar:
       
if num not in listeAsalTek:
            listeAsalTek.append(num)

   
return listeAsalTek

carpan = []
asalCarpanlar = []
def carpanlar(sayi):
    bolen =
2
   
carpan = []
    asalCarpanlar = []
   
while sayi != 1:
       
if sayi % bolen == 0:
            carpan.append(bolen)
            sayi = sayi // bolen
       
else:
            bolen +=
1

   
print(f"ÇARPANLARI : {carpan}")
   
# Bulunan çarpanlar asal mı ? Asal olanları bir liste içerisinde toplarız.
   
for num in carpan:
       
if asalMi(num) == False:
            asalCarpanlar.append(num)

   
# asalCarpanlar listesindeki sayılar tekrar etmesin.
   
return asalListesiTek(asalCarpanlar)

sayi =
int(input("ASAL ÇARPANLARI Bulunacak Sayıyı Giriniz : "))
print(colorama.Fore.LIGHTRED_EX)
print(f"ASAL ÇARPANLARI : {carpanlar(sayi)}")