6. Sınıf Matematik Ders kitabının 32. sayfasında bulunan BÖLÜNEBİLME KURALLARI konusunda Sıra Sizde Etkinliklerinin yapımı ile ilgili aşağıdaki örnek uygulanmıştır. Bu şablonu farklı kombinasyonlarını birkaç saniye içerisinde Python ile yazılan kodlara rahatlıkla uygulanabilir ve cevapları çok hızlı bir şekilde alınabilir. Örneğin aynı şartlarda 3 ‘e bölünenler dendinde cevap çok daha hızlı alınabilecektir.  Kolay gelsin.

6_Bolunebilme_1.py
# Bölünebilme Kuralları : Sıra Sizde 1 : Sayfa 32
''' 
Dört basamaklı 347_ sayısının birler basamağı 
3’ten büyük bir rakamdır. Bu sayı 2 ile 
tam bölünebildiğine göre kaç farklı değer 
alır? 
'''
import colorama

liste = [str(x) for x in range(4,10)]

sayi = "347"
ihtimaller = []

for i in liste:
    if int(sayi + i) % 2 == 0:
        ihtimaller.append(i)
        print(sayi + i)

print(colorama.Fore.LIGHTYELLOW_EX)
print(f"Birler basamağı verilen kriterlere göre {ihtimaller} değerlerini alabilir.")