Matematik 6. Sınıf ders kitabımızın 33 sayfasında bulunan 4. Sıra sizde etkinliği 4 basamaklı bir sayının rakamlarının yerdeğiştirmesi ile oluşan sayının 6 ya bölünmeyenlerini aramaktadır. Sayının  1. rakamını diğer rakamlarla, 2. rakamı diğer rakamlarla yer değiştirerek elde edilen yeni sayıların 6 ya bölünemeyenlerini bulmaktayız. Python kodlarımızla bunu aşağıda çözümünü bulabilirsiniz. Kolay gelsin

8b_Bolunebilme_4.py
# Sira Sizde 4: Sayfa 33
''' 
3078 sayısının hangi iki rakamının yerleri 
değiştirilirse elde edilen yeni sayı 6 ile tam 
bölünmez? 
'''

sayi = "3078"
liste = [x for x in sayi]
bolen = 6
print(f"\n{sayi} sayısının,")

for i in range(0,2):
  for j in range(1,4):
    temp = liste[j]
    liste[j] = liste[i]
    liste[i] = temp
    if int("".join(liste)) % bolen != 0:
      print(f"{i + 1}. ve {j + 1}. sayıları yer değiştirilirse,")
      print(f"{''.join(liste)} sayısı elde edilir. \nVe bu sayı {bolen} ile tam bölünemez.")

    sayi = "3078"
    liste = [x for x in sayi]