Bu etkinliğimizde 6. Sınıf Ortaokul Matematik ders kitabı 30. sayfasında ulunan katlar etkinliğimizin farklı kombinasyonlarını kodumuzda yapacağımız ufak değişiklikler ilegerçekleştirebiliriz. Kodu bir kere yazdıktan sonra sorunun soruluş kurallarını değiştirerek farklı soruları hızlıca bilgisayara hesaplattırabiliriz. Örneğin 20 nin katı 3 basamaklı rakamları çarpımı olan sayı/sayıları saniyeler içerisinde bulabiliriz.

4_SıraSende6_Sayfa30.py
# Kitap Sayfa : 30 - Sıra sizde Etkinliği - 6
# Aşağıda belirtilen özeliklerdeki sayıları bulduran program.
''' 
18 in katıdır. 
2 basamaklıdır. 
rakamları çarpımı 0 dır. 
'''

list = [x for x in range(1,1000)]

bulunanSayilar = []

for i in list:
  if len(str(i)) == 2 and i % 18 == 0 and int(str(i)[0]) * int(str(i)[1]) == 0:
    bulunanSayilar.append(i)
    print(i)

if len(bulunanSayilar) == 0:
  print("Aradığınız kriterde sayı bulunamamıştır.")