Yeni bir seriye başlıyoruz. Bu çalışmamızla 6. Sınıf Matematik ders kitabında olan etkinliklerin PYTHON yazılım dili kullanılarak yeniden yapacağız. Amacımız matematik dersinde anlaşılmayan konularının öğretiminde yeni bir yaklaşım yakalamak.

# 1. Bölüm Doğal Sayılarla İşlemler : Üslü İfadeler - Sayfa : 14

# 1. YÖNTEM
''' 
sayi = int(input("Üssü alınacak sayıyı giriniz : ")) 
us = int(input("üs giriniz : ")) 
 
for i in range(1,us + 1): 
  sonuc = sayi ** i 
  print(f"Sayi ^ Üs : {sayi} ^ {i} = {sonuc}") 
  for j in range(1,i + 1): 
    if j != i: 
      print("{}".format(sayi),end = ".") 
    else: 
      print("{}".format(sayi), end="") 
  if i != 1: 
    print(f" = {sonuc}") 
  print("\n") 
'''

# 2. YÖNTEM
sayi,us = 0,0

def usAl(sayi,us):
  sonuc = 1
  for i in range(1, us+1):
    sonuc = sonuc * sayi
  print(sonuc)

while True:
  try:
    sayi = int(input("Üssü alınacak sayıyı giriniz : "))
    us = int(input("üs giriniz : "))
    if sayi != "":
      break
  except:
    print("Hatalı Deger")

usAl(sayi,us)

'''3. YÜNTEM 
sayi = int(input("Üssü alınacak sayıyı giriniz : ")) 
us = int(input("üs giriniz : ")) 
 
print(sayi ** us) 
'''

'''4. YÖNTEM 
sayi = int(input("Üssü alınacak sayıyı giriniz : ")) 
us = int(input("üs giriniz : ")) 
 
print(pow(sayi,us)) 
'''