Verilen sayının tam bölenlerinin listesini bulabiliriz.