Verilen iki sayının OKEK ve OBEB inin yanında bölenlerinin listesini bulmaya çalıştık.