Potansiyometre kullanarak Led parlaklığını ve buzzer sesini kontrol edebiliriz.