Hem SCRATCH hem de PYTHON da hazırladığımız, ve arkadaşlar arasında Alçak Yüksek olarak bilinen sayı tahmin etkinliğimizi bu sefer bilgisayar ile oynamaktayız. Videomuzu seyredelim.