Bu etkinliğimizde öğrenciden belli bir süre içerisinde bilim adamlarının icadlarını ilgili bilimadamının resminin üstüne sürüklenmesi gerekmektedir.