Verilen kenar uzunluklarına göre üçgen çizilip çizilmeyeceğini ve çizilebilecek üçgeni hesaplayabiliriz.