Bu etkinliğimizde yolda giden bir arabayı sağ ve sol ile kontrol etmenin yanında karşıdan gelen TAŞ lara çarpmadan ( istenirse füze ile vurulabilecek ) ilerleyebilmek üzerine kurulu etkinliğimizde, yine karşıdan gelen KESİRLERE dokunarak cevap vermek üzerine kurgulanmıştır. Araba kenarlara çarptığında yavaşlamakta, FUEL yazan bidonlarla mazot alabilmekte ve mazotu bitinceye kadar hareket edebilmektedir.