Bu etkinliğimizde bilgisayarın seçeceği sırada ve sayıda yanan lambaları aynı sıra ve sayıda işaretlemeniz gerekmektedir.