İstenilen sayının asal olup olmadığını ve bölenlerin listesini öğrenebileceğimiz bir uygulama.