Verilen fonksiyonun x değerlerine göre grafikte gösterimi ile ilglili bir örnek.