İnternet üzerinden ev araç ve gereçlerinizi açma kapama gibi işlerinizi planlayabilirsiniz. Ayrıca bunları gerçekleştirme için kullandığımız cep telefonu arayüzünde (BLYNK) istersek bu arçları kullanırken örneğin şifre verebilmek için Terminal nesnesini kullanabiliriz. Bu uygulamamızda bunu nasıl yapacağımızı görüyoruz.