Öğrencilerimiz ortaklarımıza kendilerini tanıtıcı kısa bir animasyon hazırladılar. Bunun için web2 araçlarından ChatterPIX i kullandılar.