Tübitak Başvurularımız

Tıklayınız !

PROJE ADI

Yumurta Pişirme Aracı – Projeye Gözat

Proje Üst Yazı ve Proje Planlarımız için, Tıklayınız !

PROJE TÜRÜ

Tasarım

PROJE ALANI

Bilişim Teknolojileri

PROJE AMACI

Günümüz teknolojik gelişmeleri insan hayatını oldukça kolaylaştırmaktadır. Anneannelerimizin ocak başında yumurtanın kaynamasından sonra kıvamını tutturmak için sayı sayması ile başladık aslında projeye. Amacımız istediğimiz kadar yumurtanın haşlarken kıvamını tutturmaktı. Aslında buna benzer araçlar piyasada mevcut ancak en üstünü 6 adet yumurtayı pişirmektedir. Anneannelerimizin ocağın başında sayı saymalarını telefona yaptırabilirdik. Yalnız suyun kaynamasını tespit edebilmek için bir sıcaklık ölçen sensöre ihtiyacımız vardı. Bunun içinde arduino kartına ve bir sıcaklık sensörünü kullanmaya karar verdik. Tabiki de en son arduino kart ile Cep Telefonu arasındaki veri transferi içinde bir BlueTooth sensörü kullanmaya karar verdik. Amacımız ise günümüz piyasasında satılan en fazla 6 yumurta pişirme aracını geliştirmek kalabalık aileler için tencerede istediğimiz kadar yumurtanın belirtilen kıvamlarda pişirilmesini sağlamaktı.

PROJE ÖZETİ

Makinesi olmayanlar için yumurtanın kıvamını tutturmak meseledir. Makinesi olanlarda ancak 6 yumurta yapabilirler. Oysa 1 tencere yumurtayı kıvamına göre tutturmak daha büyük meseledir. Bu projemiz sayesinde “Rafadan”, “Yarı Pişmiş” ve “Tam Pişmiş” seçeneklerini cep telefonumuzdan seçerek istediğimiz kadar yumurtayı kıvamına göre haşlayabiliriz. İlk başta bu aracın piyasada bulunması bizi biraz ürküttü. Farklı bir şey yapmamız gerektiği kanısındaydık. Tencereye sığan istediğimiz kadar yumurtayı pişirecek araç piyasada mevcut değildi. Bunun üzerine yoğunlaştık. Peki, bize sesli olarak cep telefonumuzdan uyarı gelmesi nasıl olurdu. Mutfakta değiliz pişmesi esnasında. Mutfaktaki sesleri duyamazdık. O zaman cep telefonunu devreye soktuk. Cep telefonundan kıvamları ( Tam pişmiş, Yarı Pişmiş veya Rafadan ) seçecek ve diğer odaya geçecek piştiğinde cep telefonumuzdan sesli uyarı gelecek ve bizde mutfağa gidip yumurtaları ocaktan alacaktık.

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Öncelikle bir sıcaklık sensörü, arduino UNO kart BlueTooth modülü aracılığı ile cep telefonu bağlantıları sağlandıktan sonra cep telefonu tarafında App Inventor programı ile bir aplikasyon hazırlanacaktır. Bu uygulama sıcaklık sensöründeki veriyi alacak ve işlenmesi sağlanacaktır. Sıcaklık sensöründen gelen verilerin doğruluk payları değerlendirilecektir. Kullanıcı cep telefonu ile aplikasyon sayesinde bağlantıyı sağladığında rafadan, tam pişmiş ve yarı pişmiş seçenekleri teker teker suyun kaynadıktan sonra geçen süreleri tespit edilip uygulamaya eklenecektir. Uygulama gerekli sıcaklık üzerine tespit edilen yumurta kıvam sürelerine göre işlemi durduracak ve haber verecektir. Pişirme esnasında mutfakta bulunmamız gerekmemektedir. Cep telefonundan kıvamları ( Tam pişmiş, Yarı Pişmiş veya Rafadan ) seçecek ve diğer odaya geçecek piştiğinde cep telefonumuzdan sesli uyarı gelecek ve bizde mutfağa gidip yumurtaları ocaktan alacağız. Cep telefonu tarafında bir aplikasyon hazırlamamız gerekecektir. Bunun için APP INVENTOR ile bir uygulama yazacağız. Bu uygulamayı okulumuz sitesinde ve sendekodla.com sitesine yükleyerek kullanıcıların erişmelerini sağlayacağız. Kullanacağımız malzemeler, BradBoard, Arduino Kart, Sıcaklık sensörü, BlueTooth Modülü, Cep Telefonu, Jumper Kablolar, Arduino Editor, App Inventor, Bütün bu malzemeleri kutulayacak bir basit kutuya ihtiyacımız olacak. Bununla ilgili deneyler ve testler hazırlayacağız. Hazırladığımız bu deneylerin sonuçlarını değerlendirip ortak bir pişirme standartı elde edeceğiz. Kullanıcılara belki ilerde daha ara pişirme yöntemleri ( Tam pişmiş, Yarı Pişmiş veya Rafadan ) uygulamayı güncelleyerek duyurma imkanımız olacaktır.

PROJEDEN BEKLENEN SONUÇ

Proje sonunda tencerenin aldığı kadar istenilen sayıdaki yumurtanın cep telefonundan işaretlendiği kıvamda pişirilmesi gerekmektedir.

PROJE ADI

Okul Aydınlatma Kontrol – Projeye Gözat

PROJE TÜRÜ

Tasarım

PROJE ALANI

Bilişim Teknolojileri

PROJE AMACI

Yüzyıllardır insan yaşamında enerjinin etkili – verimli kullanılması ve enerjinin korunumu her zaman problem olmuştur. Ve olmaya devam edecek gibi gözükmektedir. Enerji kaynaklarının azalması veya tükenmesi insanoğlunu yeni enerji kaynaklarına yöneltmiştir. Bizde okulumuzda enerji kaynağımız elektriği verimli ve etkili kullanabilmek için çeşitli tasarruf tedbirleri uygulamaktayız. Bütün bu çabaların yanında teknolojiyi kullanarak belki de enerji sarfiyatını en aza indirgeyerek mikro anlamda okulumuza makro anlamda ülkemize katkı sağlamak istemekteyiz. Projemizin genel amacı tüm okul personelimiz tarafından okulumuzun sınıflarında bulunan aydınlatma araçlarına ulaşabilmek, hangilerinin yandığını tespit etmek, hepsini ya da teker teker yakmalarını ve kapatmalarını sağlamaktır. Okulun belli yerlerinden değil okul personelinin tamamının cep telefonlarından bunu sağlamak genel amacımız olacaktır.

PROJE ÖZETİ

Sadece okulumuzda değil birçok okulda öğrenci kullanımında bulunan sınıf ve odaların lambalarının kontrolü oldukça güçtür. Teneffüs ve sık kullanılmayan oda ve sınıfların elektriklerinin açık bırakılması her zaman okullarımızda problem olmuştur. Okul aydınlatmalarının özellikle teneffüs ve okul sonlarında açık bırakıldıkları aşikardır. Her okul bu durumdan şikâyetçidir. Bizim bu uygulamamız sayesinde okulumuzda bulunan 16 sınıftan ya da istenildiği kadar sınıftan hangilerinin ışıklarının açık bırakıldığını, cep telefonundan öğrenerek, tek tek sınıfları gezmenin önüne geçmektir. Özellikle nöbetçi öğretmenlerin bu durumdan şikayetçi oldukları teneffüs ve okul sonlarında sınıf sınıf gezerek elektriklerin kapatılmasını sağlamaları güç bir durumdur. Özellikle büyük okullarda bu problemi çözmek büyük bir sıkıntıdan kurtulmak olacaktır. Yine bu proje ile ışığı açık sınıfların ışıklarını açıp kapatabileceğimiz gibi topluca sınıf ışıklarının tamamını da açıp kapatabileceğiz.

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Özellikle büyük okulların başlıca problemi yakılan ışıkların unutulup oda ya da sınıf çıkışlarında kapatılmamasıdır. Nöbetçi öğretmenler ve okul çalışanlarının okul çıkışlarında veya teneffüs aralarında sınıf ve odaların elektriklerinin açık bırakılmalarından şikâyet ettiklerini gözlemekteyiz. Nöbetçi öğretmelerimiz okul çıkışlarında sınıfları ve kullanım alanlarını tek tek kontrol etmeleri gerekmektedir. Oysaki kendi cep telefonlarından okul aydınlatmalarına erişmeleri harika olacaktır. Okulun bütün sınıflarının florasan lambalarının röle aracılığı ile bir Arduino Mega Karta bağlanmaları incelendikten sonra, Cep Telefonu tarafında bir uygulama App Inventor ile yazılacaktır. Bu uygulamada Arduino muzdan gelen sinyallere göre hangi sınıfın ışığının açık oldukları tespit edilip kullanıcının duruma göre tamamının kapatılması ya da açık olanların tek tek kapatılması sağlanacaktır. Burada asıl amaç hangi sınıfın ışıklarının açık olduğunun tespit edilmesi ve tamamının bir tek düğme ile kapatılmasının sağlanmasıdır. Kullanacağımız malzemeler; BradBoard, Arduino Kart, Sıcaklık sensörü, BlueTooth Modülü, Cep Telefonu, Jumper Kablolar, Arduino Editor, App Inventor, Bütün bu malzemeleri kutulayacak bir basit kutuya ihtiyacımız olacak. Bütün bu malzemeler ile kurulacak sistem okulun en merkezi yerine konacak ve tüm okul çalışanları bu sisteme giriş yapılmaları cep telefonları aracılığıyla sistemin kullanmalarını sağlayacağız. Burada birden fazla cep telefonun değil de sadece bir cep telefonunun bağlı olmasında fayda olacağından sisteme 5 dakika dan fazla bağlantıya müsaade edilmemesi sağlanması düşünülmektedir.

PROJEDEN BEKLENEN SONUÇ

Proje sonunda teneffüslerde ve okul sonlarında açık kalan sınıf lambalarının topluca ya da tek tek kapatılması sağlanacaktır. Böylece okul elektrik giderlerinde düşüş gözlenmesi düşünülmektedir.

PROJE ADI

Sınıf Kapı Kontrol Uygulaması – Projeye Gözat

PROJE TÜRÜ

Tasarım

PROJE ALANI

Bilişim Teknolojileri

PROJE AMACI

Özellikle sabah ilk ders saatinde dersi boş geçen derslerin tespiti oldukça zor olur. Nöbetçi öğretmenlerin sınıfları tek tek gezmesi kolay olmayacak idarecilerin ise dersi boş olan sınıfların tespiti için ya bir öğrencinin haberi ya da kendilerinin okulu gezmesi ile tespit edilmektedir. Bu da zaman kaybını beraberinde getirmektedir. Bunun yanında teneffüs saatlerinde kapısı tam olarak açılmayan sınıf kapıları öğrenciler tarafından çeşitli şekilde kullandıkları da aşikardır. Kapalı olan kapının hızlıca açılması, kapıların hızlıca kapatılarak zarar verme olayları hemen hemen bütün okullarda yaşanan tehlike arz edecek olaylardır. Okul idaresinin hangi sınıfların dersinin boş hangisinin dolu olduğunu daha kolay kontrol etmesini ve teneffüs saatlerinde kilitlenmeyen ( Duvara Yaslanmayan ) kapıların kontrol edilip durum tespinin hızlı ve etkili bir şekilde yapılmasını ve duruma müdehale edilmesini sağlamak için bu projenin temel amaçlarındandır.

PROJE ÖZETİ

3 hedef üzerine bu projeyi özetleyebiliriz. 1. Sınıf kapılarının teneffüs saatlerinde kapalı olmasının denetlenmesi. 2. Boş geçen derslerin ( Kapı kapalı değilse ve teneffüs saatleri değilse. ) tespiti. 3. Öğretmenlerin derse girme saatlerinin tespiti. Bunun durumların tespiti için her kapının teneffüsse çıkıldığında kilitlenmesi gerekmektedir. Duvara yaslanan kapı her öğretmende bulunan anahtar aracılığı ile ders başladığında kapının kapanması sağlanacaktır. Böylelikle öğretmenin derse giriş saati ve dersin boş olup olmadığının tespiti sağlanmış olacaktır. Yine bir başka hedefimiz olan sınıf kapılarının teneffüs saatlerinde kilitlenmiş olduğu da böylelikle tespit edilmiş olacaktır. Okul idaresinin hangi sınıfın dersinin boş olduğunu, hangi sınıfın teneffüs saatlerinde kapısının kapalı olmadığını, hangi sınıfta dersin ne zaman öğretmenin sınıfa girdiğinin tespiti için uygulamayı geliştireceğiz.

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Okulumuzun sınıf kapıları teneffüslerde duvara kilitlenmektedir. Ders başladığında her öğretmen kendilerine ait anahtarlarla kapıyı tekrar kapatabilmektedir. Bur da her sınıf kapısı teneffüs saatlerinde duvara kilitlenmesi gerekmektedir. Duvara kilitlenmeyen kapılara çocuklar bazen zarar verebilmektedir. Bunun tespitini için okul müdür yardımcımızın cep telefonuna aktarması ana düşüncemizdir. Sadece okul idaresinin değil uygulamayı cep telefonun indiren her kes bu bilgilere erişebilecektir. Bir başka düşüncemiz kapısı kapanmamış sınıfları ders başladığında tespit etmektir. Böylece dersi boş olan sınıfların hangilerinin olduğu okul müdürünün ve okul müdür yardımcısının cep telefonlarına aktarılması sağlanacaktır. Bunun için her sınıf kapısının arkasında durum tespiti için bir Ultrasonic sensör konması gerekmektedir. Bu sensör 5 cm altını ve üstünü tespit edecek ve BlueTooth sensörü aracılığı ile değeri cep telefonunda bulunan ve tarafımızdan App Inventor ile yazılacak olan uygulamaya gelecektir. Burada belirtilen şartlara göre sinyal değerlendirilecek ve bilgi olarak cep telefonuna yansıyacaktır. Hangi sınıfın kapısının açık olduğunu ya da kapalı olduğunu tespiti okul idaresindeki cep telefonuna yansıması sağlanacaktır. Cep telefonuna da APP Inventor aracılığı ile bir Apk yazılması sağlanacaktır. Bu apk nın Ara yüzünün kullanışlı ve basit olması temel hedefimizdir. Ayrıca okul sitesine bu apk nın konulması ve öğretmen arkadaşlarımızda bu uygulamayı cep telefonlarına indirilmesi sağlanacaktır. Sonuç olarak bu proje özetimizde belirttiğimiz hedeflerimize ulaşmış olacağız.

PROJEDEN BEKLENEN SONUÇ

Okul idaresi teneffüslerde ya da ders anında sınıf kapılarının kapalı ya da açık olduklarını tespit etmesi sağlanacaktır. Böylece teneffüslerde kapalı olması gereken sınıf kapılarına anında müdehale edebileceklerdir. Aynı zamanda dersi boş geçen sınıfın tespitini anında yapabilmesini sağlamak ana hedeflerimizdendir.

PROJE ADI

Trafik Işıkları Cepte – Projeye Gözat

PROJE TÜRÜ

Tasarım

PROJE ALANI

Bilişim Teknolojileri

PROJE AMACI

Bazı trafik ışıklarının sesli uyarıları olduğunu görmek sevindirici. Ancak sesli uyarının her engelli vatandaşımızın cep telefonu aracılığı ile uyarılması daha iyi olurdu herhalde. Trafik ışıklarından engelli arkadaşlarımızın daha güvenli şekilde karşıdan karşıya geçebilmesini sağlamak asıl amacımız. Aslında şimdilik projeyi okul önüne koydurmayı düşündüğümüz trafik ışıkları için tasarlamaya çalışacağız. Daha sonra belki diğer ışıklara da kullanılabilecektir. Ancak bir cep telefonun sadece bir bluetooth cihazına bağlanması ciddi bir problem oluşturmaktadır. Ancak bir trafik ışığından aynı anda engelli arkadaşımızın geçme ihtimalinin düşük olması şimdilik projeyi yapmamıza engel değildir. Amacımız engelli arkadaşımızın trafik ışıklarına geldiğinde yanan ışığın hangi ışık olduğunu cep telefonunu sallayarak çalıştıracağı bizim yazılımımızın ışığın rengini söylemesi olacaktır.

PROJE ÖZETİ

Öncelikle ders esnasında yapılan basit bir konunun bile insanlığa faydalı nasıl olunabileceğinin örneği olması itibariyle fikri üreten öğrencilerimizi tebrik ederim. Derste led yakma olayının basit olması dolayısıyla hemen çocukların bu durumdan acaba nasıl bir proje üretebiliriz geçmesi sevindirici bir gelişmedir. Cep telefonundan led yakmanın tam tersini düşünürken, yani yanan ışığın rengini acaba cep telefonuna gönderirsek acaba ne oluru düşünürken bu proje ortaya çıktı aslında. Işıkların seslerini kayıt edecek ve cep telefonu tarafında bir aplikasyon yazarak bu verileri yorumlayabilecektik. Önümüzde ki tek problem aslında daha öncede belirttiğimiz gibi tek cep telefonunun aynı anda tek BlueTooth cihazına bağlanması olacaktır. Bu projemiz sayesinde sesli uyarısı olmayan trafik ışıkları cep telefonu aracılığı ile sesli uyarı verecek.

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Aslında bu fikir cep telefonundan ışıkları yakmak ile başladı. Tam tersi olsa yani yanan ışıkların bilgisi cep telefonuna aktarılsa ne olurdu dedik. Sonra 3 tane sarı kırmızı ve yeşil ışık deneyelim derken fikir trafik ışıklarına döndü. Kimler bu durumdan faydalanabilirdi ki? Tabiki de trafik ışıklarını göremeyen kişiler bundan sesli olarak faydalanabilirdi. Hemen hemen herkesin cep telefonu vardı. Okulumuzun sokağında karşıdan karşıya geçen engelli arkadaşlarımızın bundan faydalanmasını sağlamak amacımız. Cep telefonu tarafında Arduino dan BlueTooth sensörü aracılığı ile gelen ışıklara ait sinyalleri yorumlayacak bir uygulama ( App Inventor ) geliştirmemiz gerekecek. Sesli uyarılar için sesler uygulamaya dahil edilecek. Kullanacağımız malzemelerimiz olarak, Arduino Kart, BlueTooth Modülü, gerekli sayıda jumper, cep telefonu, App Inventor ile yazılacak yazılım diyebiliriz. Ledler sırası ile trafik ışıklarını temsil edecek ve belirtilen sıra ve zamanlama ile yanıp sönmeleri sağlanacaktır. Bu ledlerin bağlı bulundukları digital pinlerin bilgisi BlueTooth modül ile sürekli ortama yayılacaktır. Yine App Inventor ile yazdığımız bir yazılım sayesinde cep telefonuna kurulumu sağlanacaktır. Bu yazılım ortamda bulunan BlueTooth modülüne bağlanacak ve yanan ışıkların bilgisi alınacaktır. Bu ışıkların bilgisine göre daha önce telefona kayıt edilmiş sesli uyarıların hangisinin seslendirileceğine gelen verilerin durumuna göre yazılım karar verecektir. Ancak burada abii kide arkadaşımız trafik ışıklarına geldiğinde telefonu sallayarak programı aktif hale getirmesi gerekecektir.

PROJEDEN BEKLENEN SONUÇ

Okul sokağında bulunana trafik ışıklarının cep telefonunda sesli uyarıları dönüşmesi sağlanarak engelli arkadaşlarımızın faydalanmasını sağlayacağız.

PROJE ADI

Aç – Kapa Zamanla – Projeye Gözat

PROJE TÜRÜ

Tasarım

PROJE ALANI

Bilişim Teknolojileri

PROJE AMACI

Aslında bu proje okulumuzda bulunan çay ocağının görevli gelmesinden sonra çalışmaya başlaması ve suyun ısınması için geçen sürenin azaltılması için hazırlanacaktır. Çay ocağında görevli arkadaşımız bir gün öncesinden cep telefonundan çay ocağının açılma zamanını zamanladıktan sonra o zaman geldiğinde çay ocağının açılması üzerine gelişecek olan bu projenin asıl amacı zamanlanamayan akıllı olmayan tüm araçları belirli zamanda açmak ve belirli zamanlarda kapatılmasını sağlamaktır. Mesela ev ısıtma kombilerinde akıllı olmayan kombilerde de aynı problem vardır. Kullanıcılar akşam eve geldiklerinde evlerinin sıcak olmalarını istemektedirler. Ancak kombilerini değiştirmeleri maliyetli olabilir. Oysa bizim aracımız daha düşük maliyetle elde edebileceklerdir. Bu araç ile eve gelmeye 1 saat kala kombilerinin açılmasını cep telefonlarından kurarlarsa eve geldiklerinde evlerinin ısındıklarını göreceklerdir.

PROJE ÖZETİ

Günümüzde zamanı verimli kullanmak her zaman problem olmuştur. Kullandığımız araçların artık akıllı olmasına özen göstermeye başladık, bu da maliyeti ciddi oranda arttırıyor. Maliyeti azaltmak için akıllı olmayan araçlarımızın belli zamanlarda açılmasını ve kapanmasını sağlayacak bir araç geliştirmek istiyoruz. Bu araç bir prize adapte edilecek. Bu 3 lü top diye bilinen bir priz içerisine ya da hemen yanına adapte edilecek bir araç olacak. Bu araç prize, çalıştırılacak araç ise bu prizde belirtilmiş olan prize takılacak. Daha sonra cep telefonu ile bu araca bağlantı sağlanacak. Bağlantı sağlandıktan sonra ne zaman açılmasını istiyorsak aracın bu aşamadan sonra zamanlamayı cep telefonundan aracımıza göndereceğiz. Bu zamanlama geldiğinde araç otomatik olarak çalışmaya başlayacak.

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Okulumuzun Çay Ocağı sabah görevlinin gelmesi ile birlikte çalışmaya başlıyor. Suyun ısınması ve çayın demlenmesi bayağı süre alıyor. Acaba bu süreyi nasıl azaltabiliriz? Görevli gelmeden önce kendisinin belirleyeceği bir zamanda ocak suyu ısıtmaya başlayabilir mi? Düşüncemize göre bir arduino kart, röle ve zamanı kurmak için cep telefonu ile haberleşmeyi sağlaması açısından BlueTooth sensör bunun için yeterli olacaktır. Tabii kide bu sistem çalışırsa tüm elektronik araçlarda kullanılabilir. Cep telefonundan zaman kurulacaktır. Ekrana gerek yoktur. Zaten cep telefonunda ekran bulunmaktadır. App Inventor ile cep telefonuna uygulama yazılması gerekecektir. Aslında günümüzde bu özellikte araçlar oldukça fazla. Ancak bu özelliğe sahip olmayan araçlar halen daha fazla. Böyle bir aparat prizde bayağı iş yapacaktır. Yaptığımız deneylere göre burada bir saat modülü kullanmamız gerekecektir. Ancak biz saat modülü yerine cep telefonundan aldığımız saatin üzerine kendi saat sistemimizi oturtacağız. Kullanıcı sabah dışarı çıkmadan cep telefonundan aracı kuracak. O saat geldiğinde araç çalışmaya başlayacaktır. Bu aracın bir sonraki adımı sadece çay ocağındaki aracımızı değil tüm akıllı olmayan ev araç gereçlerine zamanlama belirtebilmek olacaktır. Özellikle zamanlanamayan kombilerde işe yarayacağı kanısındayız. Akşam eve gelindiğinde evin ısınmasını bu araçla sağlayabiliriz. Bu aracı 3 lü prizin içerisine adapte etmek olacaktır. Beceremezsek 3 lü prizin yan tarafına bir kutunun içerisine adapte etmeyi düşünüyoruz.

PROJEDEN BEKLENEN SONUÇ

Zamanı iyi değerlendirmek beklenen en önemli sonuç olacaktır. Önceden başlaması için zamanlanan araçlar bizden önce çalışarak bize zaman kazandıracaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir