PyQt5 Dersleri – QMainWindow ( Menülerle Çalışmak )

Bu etkinliğimizde bir menü çubuklarını nasıl ekleyeceğimizi, menülere alt menü eklemeyi, menüleri Türkçe ya da İngilizce yapmayı, her komutun nasıl tetikleneceğini ve tetiklendiğinde fonksiyon çalıştırmayı , birden fazla sınıf ile çalışmayı ( her sınıf ayrı bir form olarak tasarlamayı) kullandık.

Etkinliğimizi incelemek ve indirmek için İndir !

from PyQt5.QtGui import *
from PyQt5.QtCore import *
from PyQt5.QtWidgets import *

import sys

class Pencere(QMainWindow):
  def __init__(self):
    super(Pencere, self).__init__()
    self.pencereAyar()
    self.aracKutulariAyar()
    self.menuAyar()

  def dilAl(self):
    diller = ("Ingilizce","Turkce")
    secim,tamam = QInputDialog.getItem(self,"Dil Seçim","Lütfen bir dil belirleyiniz",diller,0,False)
    if tamam:
      return secim
    else:
      return secim

  def pencereAyar(self):
    self.setWindowIcon(QIcon("../Desktop/logo.png"))
    self.setWindowTitle("Kullanıcı Giriş ve Bilgi Ekranı")
    self.setGeometry(1000,400,500,200)
    self.show()

  def menuAyar(self):
    self.dil = self.dilAl()

    # menuBar() nesnesinden bar oluşturalım.
    bar = self.menuBar()

    # Ana menüleri ayarlayalım.
    dosya = bar.addMenu(self.dilAyarla(self.dil)[0])
    duzen = bar.addMenu(self.dilAyarla(self.dil)[1])
    yardim = bar.addMenu(self.dilAyarla(self.dil)[2])

    # QAction larımızı ayarlayalım
    bilgiAl = QAction("Bilgi Al", self)
    bilgiAl.setShortcut("ctrl+b")
    bilgiAl.setIcon(QIcon("../Desktop/logo.png"))

    girisYap = QAction("Giriş Yap", self)
    girisYap.setShortcut("ctrl+g")
    girisYap.setIcon(QIcon("../Desktop/logo.png"))

    yardimAl = QAction("Yardım Al", self)
    yardimAl.setShortcut("ctrl+y")
    yardimAl.setIcon(QIcon("../Desktop/logo.png"))

    # QActionları menulere addAction yapalım
    dosya.addAction(bilgiAl)
    dosya.addAction(girisYap)
    yardim.addAction(yardimAl)

    # ayarlar alt menüsünü ayarlayalım.
    ayarlar = dosya.addMenu("Ayarlar")

    pdfAyar = QAction("pdf Ayarla", self)
    pdfAyar.setShortcut("ctrl+p")
    pdfAyar.setIcon(QIcon("../Desktop/logo.png"))
    wordAyar = QAction("docx Ayarla", self)
    wordAyar.setShortcut("ctrl+w")
    wordAyar.setIcon(QIcon("../Desktop/logo.png"))
    ayarlar.addAction(pdfAyar)
    ayarlar.addAction(wordAyar)

    # Alt menulerdeki komutların tetiklenmesi
    dosya.triggered[QAction].connect(self.menuSecimAl)
    yardim.triggered[QAction].connect(self.menuSecimAl)

  def aracKutulariAyar(self):
    aracKutusu1 = self.addToolBar("Araç Kutusu")
    aracKutusu2 = self.addToolBar("Bilgi Kutusu")

    # Araç Kutusu 1 in içindekiler
    ac = QAction(self)
    ac.setIcon(QIcon("../PyQt5_Dersleri/icons/ac.png"))
    ac.setText("Aç")
    aracKutusu1.addAction(ac)

    yeni = QAction(self)
    yeni.setText("Yeni")
    yeni.setIcon(QIcon("../PyQt5_Dersleri/icons/yeni.png"))
    aracKutusu1.addAction(yeni)

    yazdir = QAction(self)
    yazdir.setText("Yazdır")
    yazdir.setIcon(QIcon("../PyQt5_Dersleri/icons/yazdir.png"))
    aracKutusu1.addAction(yazdir)

    aracKutusu1.actionTriggered.connect(self.aracKutuSecimAl)

    # Araç Kutusu 2 nin içindekiler.
    bilgi = QAction(self)
    bilgi.setText("Bilgi Al")
    bilgi.setIcon(QIcon("../PyQt5_Dersleri/icons/bilgi.png"))
    aracKutusu2.addAction(bilgi)

    kapat = QAction(self)
    kapat.setText("Kapat")
    kapat.setIcon(QIcon("../PyQt5_Dersleri/icons/kapat.png"))
    aracKutusu2.addAction(kapat)

    aracKutusu2.actionTriggered.connect(self.aracKutuSecimAl)

    # Araç Kutusuna addWidget yapabiliriz.
    araKutu = QLineEdit()
    aracKutusu1.addWidget(araKutu)
    araButton = QPushButton("Ara")
    aracKutusu1.addWidget(araButton)

  def menuSecimAl(self,secim):
    print(secim.text())
    if secim.text() == "Yardım Al":
      self.alan = yardimAlan()
    elif secim.text() == "Giriş Yap":
      self.alan = girisAlan()
    elif secim.text() == "Bilgi Al":
      self.alan = bilgiAlan()
    else:
      print("Olmadı")

    self.setCentralWidget(self.alan)

  def aracKutuSecimAl(self,q):
    print(q.text())

  def dilAyarla(self,dil):
    yapi = {
      "Ingilizce":["File","Edit","Help"],
      "Turkce":["Dosya","Düzen","Yardım"]
    }
    return yapi[dil]

class bilgiAlan(QWidget):
  def __init__(self):
    super(bilgiAlan, self).__init__()
    self.bilgiAlAyar()

  def bilgiAlAyar(self):
    bilgiAlForm = QFormLayout()
    bilgiAlForm.addRow("Adınız :",QLineEdit())
    bilgiAlForm.addRow("Soyadınız : ",QLineEdit())

    h_Box = QHBoxLayout()
    h_Box.addWidget(QRadioButton("Erkek"))
    h_Box.addWidget(QRadioButton("Kız"))
    bilgiAlForm.addRow("Cinsiyet",h_Box)
    bilgiAlForm.addRow(QPushButton("Gönder"))

    self.setLayout(bilgiAlForm)

class girisAlan(QWidget):
  def __init__(self):
    super(girisAlan, self).__init__()
    self.girisYapAyar()

  def girisYapAyar(self):
    girisYapForm = QFormLayout()
    girisYapForm.addRow("Kullanıcı Adı : ",QLineEdit())
    girisYapForm.addRow("Şifre :",QLineEdit())
    girisYapForm.addRow(QPushButton("Giriş Yap"))

    self.setLayout(girisYapForm)

class yardimAlan(QWidget):
  def __init__(self):
    super(yardimAlan, self).__init__()
    self.yardimAlanAyar()

  def yardimAlanAyar(self):
    yardimAlanForm = QFormLayout()

    yardimAlanForm.addRow("<a href=\"www.sendekodla.com\">Yardım almak için lütfen ziyaret ediniz</a>",QLabel())
    self.setLayout(yardimAlanForm)


if __name__ == "__main__":
  app = QApplication(sys.argv)
  pencere = Pencere()
  sys.exit(app.exec())