PyQt5 Dersleri – Müzik Çalar ( QSlider, QComboBox ) QtMultimedia Kütüphanesi

Bulunduğu dizinde tüm .mp3 leri combobox ın içine listeler. Combobox içerisinden seçimle müzik çalar ses ayarı QSlider ile yapılabilir. İndirmek ve incelemek isterseniz İndir !

from PyQt5.QtCore import *
from PyQt5.QtGui import *
from PyQt5.QtWidgets import *
from PyQt5.QtMultimedia import *

import sys
import os

class Pencere(QWidget):
  def __init__(self):
    super(Pencere, self).__init__()
    self.setUI()
    self.formSet()
    self.caliyor = False # Çalma devam ediyorsa QSlider hareket ederken sesLabel artsın yada azalsın.
    self.listeAl()

  def formSet(self):
    self.setAutoFillBackground(True)
    self.p = QPalette()
    self.p.setColor(self.backgroundRole(),Qt.gray)
    self.setPalette(self.p)

    self.setGeometry(1000,400,500,100)
    self.setWindowTitle("Müzik Çalar MP3")
    self.show()

  def setUI(self):
    # QLabel
    self.sesLabel = QLabel()
    self.sesLabel.setFont(QFont("Calibri",20,QFont.Bold))
    self.sesLabel.setAlignment(Qt.AlignHCenter)

    #QPushButton
    self.baslat = QPushButton()
    self.baslat.setIcon(QIcon("../PyQt5_Dersleri/icons/baslatButton.png"))
    self.baslat.clicked.connect(self.cal)
    self.durdur = QPushButton()
    self.durdur.setIcon(QIcon("../PyQt5_Dersleri/icons/durdurButton.png"))
    self.durdur.clicked.connect(self.dur)

    #QSlider
    self.sl = QSlider(Qt.Horizontal)
    self.sl.setTickPosition(QSlider.TicksBelow)
    self.sl.setRange(30,100)
    self.sl.setSingleStep(5)
    self.sl.setValue(0)
    self.sl.valueChanged.connect(self.sesAyar)

    #QHBoxLayout
    h_Box1 = QHBoxLayout()
    h_Box1.addWidget(self.sesLabel)
    h_Box2 = QHBoxLayout()
    h_Box2.addWidget(self.baslat)
    h_Box2.addWidget(self.durdur)

    #QVBoxLayout
    v_Box = QVBoxLayout()
    v_Box.addLayout(h_Box1)
    v_Box.addLayout(h_Box2)
    v_Box.addWidget(self.sl)

    # QComboBox
    self.cb = QComboBox()
    self.cb.currentTextChanged.connect(self.cal)
    v_Box.addWidget(self.cb)

    self.setLayout(v_Box)

  def cal(self):
    self.media = QMediaPlayer()
    self.media.setMedia(QMediaContent(QUrl.fromLocalFile("../PyQt5_Dersleri/" + self.cb.currentText())))

    self.caliyor = True
    self.media.play()

  def dur(self):
    self.caliyor = False
    self.media.stop()

  def sesAyar(self):
    if self.caliyor == True:
      self.sesLabel.setText(str(self.sl.value()))
      self.media.setVolume(int(self.sl.value()))

  def listeAl(self):
    for x in os.listdir():
      if x[len(x)-3::] == "mp3":
        self.cb.addItem(x)

if __name__ == "__main__":
  app = QApplication(sys.argv)
  pencere = Pencere()
  sys.exit(app.exec())